دوره گرد

من چیستم؟ بهت نگاه خاطره آمیز یک جنون

روز اوّل راز اعتماد به نفس در این است که بدانی تو در تمام دنیا منحصر به فرد هستی. هیچ کس آهنگ تو را نخواهد خواند و این آهنگ همواره فقط مال خودت خواهد بود. وظیفۀ اصلی تو آن است که یاد بگیری آن آهنگ را کامل و بدون نقص بخوانی.

روز دوّم راز اعتماد به نفس در این است که دیگران را همان طور که هستند بپذیری، تا بتوانی خودت را همان طور که هستی بپذیری.

 روز سوّم راز اعتماد به نفس در غبطه نخوردن به استعدادها و موفقیت های دیگران است. اگر در انجام سهم خودت شکست بخوری بهتر است تا این که بکوشی سهم دیگران را با موفقیت انجام دهی. اگر بتوانی خودت باشی، به شکوهمند ترین موفقیت یک انسان دست یافته ای.

روز چهارم راز اعتماد به نفس در این است که خشمگین نشوی و از کسی متنفر نباشی، با خشم و نفرت تنها خودت را خوار خواهی کرد.

روز پنجم راز اعتماد به نفس در این است که نسبت به همه با احترام رفتار کنی، زیرا هر طور به دیگران نگاه کنی، دیگران هم با همان دید به تو نگاه خواهند کرد.

روز ششم راز اعتماد به نفس در معاشرت با کسانی است که خود را اصلاح و دیگران را حمایت می کنند. از معاشرت با افراد عیب جو و متزلزل دوری کن.

روز هفتم راز اعتماد به نفس در این است که بدون توقع متقابل، دیگران را دوست بداری.

روز هشتم راز اعتماد به نفس در این است که آگاهانه و مانند ابزاری قدرتمند به دیگران کمک کنی.

روز نهم راز اعتماد به نفس در این است که دیگران را ببخشی. زیرا اگر دیگران را ببخشیم، آنها هم ما را خواهند بخشید و زندگی هم ما را معذور خواهد کرد. با بخشیدن دیگران، خواهیم توانست خود را ببخشیم.

روز دهم راز اعتماد به نفس در این است که از دیگران توقع بیجا نداشته باشیم. زیرا تنها در این صورت است که یاد می گیریم از خودمان هم انتظار بیجا نداشته باشیم. روز یازدهم راز اعتماد به نفس در این است که دیگران را به خاطربداخلاقی و بدرفتاری شان نسبت به خودمان سرزنش نکنیم، در غیر این صورت خود را تضعیف و آنها را تقویت می کنیم که ما را بیشتر آزار دهند.

روز دوازدهم راز اعتماد به نفس در این است که خودت را زیاده سرزنش نکنی. یادت باشد که برای کشیدن تابلو نقاشی های مهم، وقت و تلاش بیشتری صرف می شود.

روز سیزدهم راز اعتماد به نفس در این است که انتظارات منفی را از ذهن بیرون کنی و در ازا انتظارات مثبت داشته باشی، زیرا هر چیزی هم جنس خودش را جذب می کند.

روز چهاردهم راز اعتماد به نفس در این است که برای خودت اهمیّت بیش از حد قائل نشوی و خودت را زیادی جدی نگیری. هر قدر متواضع تر باشی، اهمیّت بیشتری خواهی یافت.

روز پانزدهم راز اعتماد به نفس در این است که شخصیت ات را تعالی ببخشی و از اثرات آن به دیگران نیز سود برسانی. شادی، رضایت و موفقیت آنها برای شادی، رضایت و موفقیت خودت بدانی.

روز شانزدهم راز اعتماد به نفس در این است که در مورد اشتباهاتت سخت نگیری. بلکه با خونسردی تصمیم بگیری که دفعۀ بعد کار را بهتر انجام دهی.

روز هفدهم راز اعتماد به نفس در این است که خود و اشتباهاتت را یکی ندانی. آنها صرفاً متعلق به تو نیستند، هر کسی که صادقانه راه تکامل را طی کند، اشتباه خواهد کرد.

روز هجدهم راز اعتماد به نفس در این است که خود و شکست هایت را یکی ندانی، زیرا نه پیروزی و نه شکست هیچ کدام تعریف وجود تو، که جلوۀ کمال ازلی هستی، نیستند.

روز نوزدهم راز اعتماد به نفس در این است که با تقویت اشتیاق در خود، نیرو کسب کنی و هر کاری را با رضایت و شادی انجام دهی. روز بیستم راز اعتماد به نفس در ورزش کافی، نفس عمیق، صاف نشستن و صاف ایستادن و تغذیۀ مناسب است. از سبزیجات و میوه ها بیشتر از گوشت دز غذاهایت استفاده کن. جسم سالم، خلق و خوی سالم ایجاد می کند.

روز بیست و یکم راز اعتماد به نفس در شوخ طبعی است. اگر شوخ طبع باشی، می توانی به خودت بخندی و اگر به خودت بخندی، احساس سبکبالی خواهی کرد. هر روز یک داستان خنده دار بخوان و حداقل روزی یک لطیفۀ خوب برای دوستانت تعریف کن.

روز بیست و دوّم راز اعتماد به نفس در این است که هر مسئولیتی را که برایت پیش می آید، بپذیری. زیرا هیچ چیز بی دلیل پیش نمی آید. اگر کمی فکر کنی، علت آن را در رفتارت، یا انتظاراتی که حتی در ضمیر ناخودآگاهت داری، خواهی یافت.

روز بیست و سوّم راز اعتماد به نفس در این است که نگذاری علف هرزۀ احساس گناه در باغ زیبای ایمانی که به خود داری، رشد کند. همۀ آدم ها اشتباه می کنند. هر گاه در تو احساس گناهی به وجود آمد، ماهیت آن را تغییربده و دفعۀ بعد، با استفاده از اثر آن، کار را بهتر انجام بده.

روز بیست و چهارم راز اعتماد به نفس در خندیدن با دیگران است. حتی اگر مسخره ات کردند، حرف شان را به دل نگیر.

 روز بیست و پنجم راز اعتماد به نفس در این است که همیشه از اعمال و رفتارت انرژی مثبت ساطع شود. خردمندی می گفت: "شرایط موجود در اصل خنثی هستند. اعمال و رفتار تو باعث می شود که مثبت یا منفی شوند".

روز بیست و ششم راز اعتماد به نفس در این است که خودت را از چشم دیگران قضاوت نکنی. در خود تعمق کن. تلاش کن، و نتیجه را با آرامش بپذیر. یادت باشد که بزرگ ترین قاضی ای که همۀ اعمالت را در نظر دارد، در وجود خود توست.

 روز بیست و هفتم راز اعتماد به نفس در این است که نگذاری شادی و نیز حقیقت را دیگران برایت تعریف کنند.

 روز بیست و هشتم راز اعتماد به نفس در این است که هر عملی انجام می دهی، مطابق با حقیقت درونت باشد. خودت را قربانی تعاریفی که دیگران از خوبی یا بدی دارند نکن.

روز بیست و نهم راز اعتماد به نفس در این است که هدفت جلب رضایت خدا و رضایت وجدانت باشد، نه جلب رضایت مردم.

 روز سی ام راز اعتماد به نفس در این است که به خاطر آزمون هایی که در تو شوق زندگی به وجود می آورند، شاکر باشی، زیرا این آزمون ها قدرت و خرد تو را زیاد خواهند کرد.

روز سی و یکم راز اعتماد به نفس در این است که توجهت را معطوف به استعداد های بالقوه ای کنی که در تو وجود دارند و با آنها می توانی خود را پرورش دهی. آنچه بالقوه متعلق به توست، همواره از آن تو خواهد بود.

 و در آخر باید توجه داشته باشی که آنچه گفته شد نه تنها رازهای اعتماد به نفس هستند بلکه رازهای سعادت و عازمندی و خوشبختی تو نیز هستند.

نوشته شده در ۱۳۸٦/۱٢/۱۳ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ توسط پوربایرامیان نظرات () |


Design By : Night Skin